Advokátska kancelária JUDr. Peter Vevurka, advokát